Sebanyak enam pantai di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan menjadi kawasan kampanye bersih sampah plastik pada November ini. […]